Първо адвокат, после преводач или обратно?

Получаването на призовка е стресиращо, но се налага да реагирате и, ако призовката е от чужбина – първо се свържете със съдебен преводач, а след това с адвокат.

Практика е призовките от чужбина да се връчват с приложен превод, извършен в държавата, чийто съд изпраща призовка до български гражданин. Много често в такива случаи призованото лице се свързва с български адвокат, който  изготвя отговор до чуждестранния съд на база превода, който е получен.

Ако сте клиент, нуждаещ се от превод към чужд език на молба до съд, свързана с призовка или друг съдебен документ, е препоръчително, преди да се свържете с адвокат, който да изготви молбата – да се свържете със съдебен преводач, който предварително да прегледа получения оригинален документ и приложения превод и да потвърди дали е коректен, защото е напълно възможно в превода да е написано, че ви призовават да се явите на съдебно заседание за „предсъдебно споразумение”, а всъщност ви призовават да се явите на „разпоредително заседание”, което ще обезсмисли усилията на адвоката в посока „предсъдебно споразумение“.

Препоръчителна литература за съдебни преводачи

ejustice_logoВариантите да станете съдебен преводач, без посредничеството на преводаческа агенция, са няколко:

1. Вече и в България има Наредба за съдебните преводачи и, ако отговаряте на изискванията й, можете да кандидатствате сами. Няма гаранция, че ще влезете в списъка, но със сигурност ви гарантират, че този списък от съдебни преводачи няма да бъде обществено достъпен. Не се знае  и как точно ще се формира заплащането, освен че минимумът е 15,00 лв. и сами ще се борите за шанса да ви определят по-висок хонорар, както и за получаването  му след това.

Не искате да сте анонимни, не искате да подавате документите си към всеки съд поотделно, а искате да присъствате в обществено достъпен национален или международен регистър със съдебни преводачи и искате по-добро заплащане?  Завършили сте Филология и за вашите езици няма кой в България да ви издаде сертификат С? Остават ви още два варианта за действие:

2. Ставате съдбен преводач в държавата от ЕС, чийто език владеете и която не крие преводачите си и им плаща между 60,00-80,00 евро на час и над 35,00 евро на страница. Ще можете да поемате само писмени преводи, но може и да се позамислите за преселване там. Ако владеете два европейски езика, бихте могли да прегледате статистиките коя от двете държави привлича повече нашите сънародници и да изберете нея.

3. Ставате член на Асоциацията на преводачите, които са член на Европейскатa асоциация на съдебните писмени и устни преводачи (EULITA), която пък работи по проект  LitSearch – европейски регистър на съдебните преводачи, който ще обхване всички езикови комбинации. Можете да прочетете Отчета на Мариана Хил от командировката й до Полша през април 2014 г. с цел участие в общо събрание на EULITA.

От този доклад става ясно, че целта на Асоциацията е да участва в  европейския регистър на преводачите, така че е любопитно дали нейните членове ще се регистрират самостоятелно в нашата съдебна система или няма да се регистрират, a ще държат да бъдат вписани само в европейския регистър и ще продължават да си твърдят на българска територия, че: „Заплащането е в долните граници, но предвид финансовото състояние на съдебната власт и на цялата държава би било безотговорно да се иска по-високо“ (Мариана Хил).

Безотговорно или не, преводачите в България сега масово се отказват от възможността да бъдат съдебни преводачи, а от техният отказ ще спечелят българските преводачи, които ще бъдат включени в европейския регистър на съдебните преводачи. Затова помислете над варианта да станете член на Асоциацията. Изисква се препоръка от техен член и:

  • 50 (петдесет) работни дни устен превод; или
  • 500 (петстотин) преведени страници; или
  • 2 (две) години работа като писмен преводач.

Най-неусложнен и сигурен ми изглежда вторият вариант – да се явите на изпит и да попаднете в регистъра на държава от ЕС, чийто език владеете, а оттам – възможности много…

Плашите се от изпити? А прегледали ли сте какви са изискванията на другите държави? Аз попаднах на Програмата на словенското Министерство на правосъдието за изпита за съдебни преводачи, която включва и списък с препоръчителна литература, включително и по езици – за съжаление не за всички, но бихте могли да го разгледате от 15-та страница нататък ето тук.

У нас все още няма Център за подготовка на съдебни преводачи, все още не знаем как точно ще се заплаща, но ако искате да успеете, да овладеете терминологията и да се чувствате комфортно в съдебната зала, както и да ви канят за преводи заради професионализма ви, можете да започнете самообучението си от Европейския портал за електронно правосъдие и да действате, защото от един етап нататък най-добрият учител сме си самите ние, а най-важното условие за успеха ни е планираното предприемане на действие.

Защо контактът със съдебен преводач със словенски език спестява разходи

3 Януари 2013
Защо контактът със съдебен преводач преводач със словенски език спестява разходи
Защо контактът със съдебен преводач преводач със словенски език спестява разходи

Ако получите призовка от Словенската съдебна система и от вас се изисква да се явите на съдебно заседание с насрочена дата и час, то е възможно и да не ви се наложи да пътувате до Словения и да си спестите разходите, защото от 2011 г. отделни съдилища в Словения са оборудвани с техника, осигуряваща провеждането на видеоконференция.

Ето защо, ако сте страна по дело или свидетел и не владеете словенски език, бихте могли да се свържете с преводач, който на базата на посочените данни в призовката ще се свърже с конкретния съд в Словения, за да разбере реално дали на този етап сте длъжни да присъствате, може ли във вашия случай да има видеоконференция или пък дали ви е назначен и кой е вашият служебен адвокат.

Ето линк с по-подробна информация!

Ето и информация за съдебната практика на Словения!