Кратко ръководство за съдебни преводачи как да получат хонорара си от Софийски районен съд

Днес ме посъветваха да бъда по-борбена, а аз ще се опитам просто да предам опита си на други преводачи, за да им спестя време. От внасяне на молби няма смисъл, така че се надявам на чудо и ръководството на Софийски районен съд да преосмисли начина, по който вещите лица и съдебните преводачи са принудени да действат, ако искат да получат хонорарите си.

  1. Назначават ви за преводач от Наказателно или Гражданско отделение, явявате се и превеждате в зала.
  2. Ако превеждате по наказателно дело, то това ще бъде в сградата, намираща се на ул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23. Там още в съдебна зала ще ви кажат дали веднага ще ви напишат и дадат разходен касов ордер или ще се наложи да посетите съда след около десетина дни. При първия вариант вземате РКО и го носите на втория етаж в счетоводството. При втория вариант се връщате след няколко дни отново в СРС и търсите РКО при служителката на Информация. Ако се окаже, че все още не е готов – или ще повикат секретаря на съответния състав, или ще ви помолят да напишете на ръка Молба в свободен текст до председателя на състава да ви издаде РКО и да я подадете пак на първия етаж в регистратурата. Ако случайно нямате бял лист, в книжарницата в сградата ще ви продадат един за 0,10 лв. Подавате молбата и се връщате отново след седмица или две да проверите издаден ли е разходният касов ордер.
  1. Ако превеждате по гражданско дело, ще ви бъде по-сложно. Възможно е след превода в зала да ви се случи съдията да разпореди да си напишете сам Справка-декларация за хонорара и да я подадете в регистратурата, което означава, че е най-добре да носите в себе си готова за попълване бланка, както и лист, за да напишете съпроводително писмо. Подавате ги и чакате няколко дни. След това в съответния състав проверявате лично или по телефона има ли издаден РКО. Ако има – трябва да го вземете от състава, който е на бул. „Цар Борис III” № 54 и да го отнесете до счетоводството, което е на ул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23 на втория етаж.

 Софийски районен съд

 

Гражданско отделение                                          Наказателно отделение

бул. „Цар Борис III” № 54                                             ул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23

Бъдете много внимателни: ако преводът не е за сметка на бюджета, а на страна по делото, то заедно с РКО трябва да получите и платежно нареждане като доказателство, че страната по делото е платила. В противен случай от счетоводството, което е в другата сграда на не малко разстояние, ще ви върнат, за да го вземете и им го занесете.

Днес имах огромен късмет… Казаха ми, че по единият РКО няма как да ми дадат платежното нареждане, защото делото от Софийски районен се намира в Софийски градски съд и не се знае кога ще бъде отново в деловодството. Това означаваше, че се налага да чакам за хонорара си още няколко месеца, но счетоводителката от другата сграда поиска все пак да погледне този РКО и се оказа, че е по бюджет, така че няма как да има платежно нареждане към него и няма нужда да чакам месеци.

При получаване на РКО – проверявайте правилно ли са изписани имената ви. В случай на правописна грешка, дори и фамилията да е такава, че трудно да съвпадне с тази на друго лице, ще получите отказ за изплащане. Подава се молба до съдията с искане за корекция. Ако това се случи в началото на лятото и/или да няма деловодителка (да е в процес на назначаване или търсене на такава), по всяка вероятност до фактическото плащане ще минат месеци.

И накрая… ако ви се случи да чуете един хонорар в зала, а в РКО ордер е написан друг и разликата е от около 50,00 лв., то винаги можете да поискате да се изслуша записа от заседанието и точно какво възнаграждение е определил съдията. Ако ви се занимава… защото времето е пари, парите са енергия и всички преводачи знаем, че не е нужно да напускаш дома си, за да спечелиш 200 лв. за час пред компютъра и то от превод на бланкови документи.