Конференция на съдебните преводачи в Сърбия

img1Заминавам за Нови Сад. Утре. Самокомандировам се на конференция на съдебните преводачи от бивша Югославия. Колегите ни от там очакват да се включа в дискусиите им – те нямат представа, че у нас никога не я е имало професията „съдебен преводач” и че дори и след Наредбата за съдебните преводачи съдилищата ни работят с преводачески агенции, от които получавам интересни писма:

„Здравейте,искаме да попитаме дали желаете да работим заедно-занимаваме се предимно с преводаческа дейност и доста често със славянските езици.Ако сте заинтересована и не ви затрудняваме да ни изпратите сканирано копие на дипломата/сертификата за владеене на езика.”

***

Работата е там,че работим с…. Прокуратура…. и ще подновяваме договора с тях,и се оказа че имат нови изисквания-трябва да попълним малко по подробна информация за преводачите ни.Вие владеете доста богат набор от езици и наистина мисля,че може да сме си от взаимна полза.Но трябва да им представим копие на дипломата или сертификата за владеене на езика и професионален опит,който представяме чрез автобиографиите…та за това ни трябват вашите документи и естествено,ако има преводи на съответните езици да работим заедно.Преводача с когото работихме до сега започна работа на позиция,която не му позволява да превежда вече и сме малко с вързани ръце.Ще се радваме,ако започнем да работим заедно,а щом имате и агенция ще бъде даже по лесно.”

Останаха ли още колеги-преводачи, които с лекота си изпращат на непознати агенции дипломата, в която го има и подписът им под личната им снимка? Още или има преводачи, които страдат, че агенция не ги е поканила за участие в търг?

След молбата от непознатите за мен „професионалисти”, които владеят до съвършенство българския правопис и пунктуация и Прокуратурите с желание работят само с тях, написах до една от прокуратурите, с които работят, следното писмо:

„Здравейте,

Заклет преводач съм със сръбски, хърватски, словенски, босненски и черногорски език. Родният ми град е Хасково.

На 07.09.2016 г. към мен се обърна фирма за преводи …, с която работите. Нуждаят се от преводач с моите езици и молят да им изпратя дипломата си, за да я представят на Районна прокуратура Пловдив и да сключат договор за преводи. В интернет видях, че Вие също работите с тази преводаческа агенция.

Молбата ми е за съвет от Ваша страна: Какво бих могла да направя, за да си гарантирам, че посочената агенция няма фиктивно да използва моите документи за владеене на езици за пред Прокуратурата, а реално да превежда друг преводач?

Благодаря Ви предварително за отговора!

С уважение,

Илка Енчева

www.editor.slavic-center.com

От 08.09.2016 г. до днес не получих отговор. Затова пък заминавам. Заминавам на конференция на съдебните преводачи, за да видя на живо сдружение на истински и постоянно практикуващи съдебни преводачи, каквото и каквито все още у нас няма.