Къде са ни съдебните преводачи

В България все още няма регистър на съдебните преводачи, а преводачите се надявахме поне такъв да се появи, след като дирекция КО към МВнР грижливо крие имената на т.нар. заклети преводачи. До 27 октомври 2013 г. всички държави-членки на ЕС бяха длъжни да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с Директива 2010/64/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

Приемаме, че всичко ще се отложи с поне още една година, защото в същата Директива е заложено до 27 октомври 2014 г. Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на степента, в която държавите-членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от законодателни предложения.

Точно преди месец се бях „засилила“, два дни преди последният срок за подаване на документи за вещи лица (30.09. – всяка година), да се впиша поне като вещо лице, но се отказах, защото се надявах, че все пак 27 октомври 2013 г. е близо, а и попаднах в интернет на този текст, който предвижда:

С цел синхронизиране на нормативния законов термин „преводач” в устройствения и процесуалния закон и  конкретизиране на мерки, за подобряване качеството на превода, със заключителна разпоредба в Закона за съдебната власт, се създава законова делегация министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет да издаде наредба  относно изискванията, на които трябва да отговарят лицата, утвърдени за съдебни преводачи, както и условията и реда за определяне на техните възнаграждения.

Ако отговаряте на изискванията, не чакайте, а се впишете като вещо лице.

В интернет страницата www.e-justice.europa.eu е посочено, че:

България не разполага с база данни на писмени и устни преводачи, НО към всеки съд съществува списък на лица, които могат да участват като вещи лица в съдебно производство (включително писмени и устни преводачи). 

Отворете интернет страницата на съдилищата, в които искате да се впишете като вещи лица и ДЕЙСТВАЙТЕ.

Ето как става това в Софийски градски съд: Прием на документи за вещи лица

Ако отговаряте на условията и имате желание да бъдете съдебен преводач – няма защо да чакате… Бъдете активни, така както са активни и преводаческите агенции, които получават поръчки от съда за вашите работни езици.

Ще завърша поста си с една история за вълци, която прочетох днес, а Вие си преценете искате или не искате да подкрепяте сегашната система за преводите в България.

Накратко:

Имало едно време един търговец, който минавал с шейна през тундрата. Един ден вълк започнал да преследва шейната, за да изяде търговеца, а търговецът му хвърлил месо, за да го остави вълкът на мира. С всеки изминал ден му се налагало да хвърля все повече и повече месо, защото вълкът вместо да се засити и да го остави на мира, се оказало, че към него  с всеки изминал ден се присъединявали все повече и повече вълци… Примерът на търговеца бил възприет и от останалите търговци като гениален начин да се справят с вълците – така че те зареждали шейните си с много месо и така успявали да пътуват и търгуват преследвани, но невредими… Вълците били научени да преследват шейните, за да бъдат нахранени… Единственият начин да се върнат към природния начин на хранене бил да им се подхвърлят празни консерви. Смеят ли преводачите в България да направят това?

 

Докато бягаме и късаме парчета от себе си, те няма да ни оставят на мира...
Докато бягаме и късаме парчета от себе си, те няма да ни оставят на мира…

 

Плътно безсънни са дните ми

 

Плътно безсънни са дните ми
с работа и деца,
вечер заспивам над книгите
или прегърната от дъщеря.

Топличко и прекрасно е
в детското й легло
и когато напускам креватчето
си задавам въпроса: Защо

толкова хубави мигове
се пропиляват във сън?
И дали през деня не будуваме,
за да живеем по-пълноценно насън?

Омбудсманът за заверката на подписа на преводача

Не съм се старала да пиша красиво – красотата няма да спаси света, нито професията ни. Спасението е в практичността. Преводачи, наистина ли Ви харесва всеки да разполага с подписа Ви, да се подписвате върху празни листи, да сте просто имена в скрити списъци, а не реални личности? За тези от Вас, които са преводачи с агенции:  да си посредник е печеливша стратегия, но само ако си независим посредник – както е навсякъде по света. Наистина ли Ви харесва да сте зависими от некомпетентни държавни служители и от монополисти?

Не противопоставям агенции срещу преводачи – не! Тази част от веригата функционира добре. Третият е излишен и точно той не желае да си отиде!

Да почетем паметта на преводачите на България с прочитането на поредния отговор на Омбудсмана относно заверката на подписите ни!

1. Набързо написаното ми писмо до него, без дори да го прочета  и редактирам

Уважаеми г-н Омбудсман!

Дирекция КО към МВнР има изискване всяка преводаческа агенция да депозира подписи на преводачи, за да може от Дирекцията да заверяват подписите на преводачите в тяхно отсъствие. На мен и на всички останали преводачи, които имат желанието да работят с преводачески агенции – нито Дирекция Консулски отношения, нито всяка отделна преводаческа агенция могат да ни гарантират, че няма да злоупотребят с подписите ни.

Вие, като професионалист, познаващ законите, можете ли да посочите начин, по който да превеждаме за агенциите като заклети преводачи и да сме сигурни, че нито една агенция няма да злоупотреби с подписите ни? Можете ли да се обърнете с молба към Дирекция КО максимално бързо да гарантират сигурност на преводачите – като например на всички преводачи, които превеждат за агенции и отговарят на критериите на КО, да им се издаде печат или пък да изискват от преводаческите агенции преди да им предоставят превода за заверка на подписа на преводача, то подписът да е заверен преди това и при нотариус?
Искане: Моля, посочете ми законен и сигурен начин, с който да си гарантирам, че нито една агенция няма как да злоупотреби с подписа ми, за да мога да работя спокойно с всички агенции в България.
Предходни_разглеждания: Дирекция КО е признала, че практиката да заверява подписи на преводачи е незаконосъобразна, но не я прекратява!

2. Отговорът на Омбудсмана – отново без срокове за изпълнение и висящо-уклончив

Омбудсман

 

Безплатно ръководство за изготвяне на публикации

 

Неграмотният текст отблъсква клиентите
Неграмотният текст отблъсква клиентите

Професионалните преводачи и авторите на текстове продават уменията си под формата на текст, затова и ще бъдат отхвърлени, ако в представянето си пред потенциалните клиенти допускат правописни и пунктуационни грешки – при тези две професии клиентите не посрещат по дрехите, а по… думите.

И за преводачите, и за копирайтерите е важно, преди овладяването на чуждия език и всички техники за по-добро оптимизиране на текстовете, да овладеят родния си език, защото неправилното използване на правописните и пунктуационните правила на родния език отблъсква и не вдъхва доверие. Ако не усвоите основните правописни и пунктуационни правила – няма как да спечелите за клиент преводаческа агенция, директен корпоративен клиент или рекламна агенция… ще си бъдете невидим и сам дори и в собствения си блог…

А вие не искате това, нали? Заповядайте да изтеглите и разгледате безплатното ръководство за изготвяне на публикации, което е полезен инструмент за преводачи, редактори, коректори, автори на текстове, юрист-лингвисти и всички, които пишат. Издадено е през 2011 г. от Службата за публикации на Европейския съюз и можете да избирате на кой от европейските езици искате да го четете, напр. на словенски език. Препоръчвам Ви най-вече страница 116, на която има нагледна таблица с правилата  за разстоянията между знаците при текстообработка. Всъщност, ето я:

Razstoiania mezhdu znacite

Приятно самоусъвършенстване, колеги!