Преводът на химна на братята Св. Св. Кирил и Методий на словенски език

Славянските просветители
Братя Кирил и Методий

Преводът на химна на братята Св. Св. Кирил и Методий на словенски език