Първо адвокат, после преводач или обратно?

Получаването на призовка е стресиращо, но се налага да реагирате и, ако призовката е от чужбина – първо се свържете със съдебен преводач, а след това с адвокат.

Практика е призовките от чужбина да се връчват с приложен превод, извършен в държавата, чийто съд изпраща призовка до български гражданин. Много често в такива случаи призованото лице се свързва с български адвокат, който  изготвя отговор до чуждестранния съд на база превода, който е получен.

Ако сте клиент, нуждаещ се от превод към чужд език на молба до съд, свързана с призовка или друг съдебен документ, е препоръчително, преди да се свържете с адвокат, който да изготви молбата – да се свържете със съдебен преводач, който предварително да прегледа получения оригинален документ и приложения превод и да потвърди дали е коректен, защото е напълно възможно в превода да е написано, че ви призовават да се явите на съдебно заседание за „предсъдебно споразумение”, а всъщност ви призовават да се явите на „разпоредително заседание”, което ще обезсмисли усилията на адвоката в посока „предсъдебно споразумение“.