Полезна информация

Списък на държавите, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България.

 • Австрия
 • Алжир
 • Азербайджан
 • Армения
 • Беларус
 • Виетнам
 • Грузия
 • Италия
 • Йемен
 • Кипър
 • КНДР
 • Куба
 • Кувейт
 • Либия
 • Македония
 • Монголия
 • Полша
 • Румъния
 • Руска федерация
 • Сърбия (договорът с бивша ФНР Югославия се прилага и за държавите Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска)
 • Сирийска арабска република
 • Узбекистн
 • Украйна
 • Унгария
 • Франция
 • Чехия (правоприемник по договора е и Словакия)